Allmänt

Föreningens postadress

Postadress:
Brf Gitarren i Lund
c/o A.R.C Fastighetspartner AB
Systratorpsvägen 6
352 46 Växjö

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand kräver skriftligt tillstånd från styrelsen. Ansökan måste vara styrelsen till handa senast en månad i förväg.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning. (Skrivs ut och lämnas till styrelsen enligt ovan. Blanketten kan fyllas i direkt i webbläsaren före utskrift om så önskas.)

Andrahandsuthyrning kan beviljas för en period om 12 månader, och förlängas med maximalt ytterligare en 12 månaders period.

Uthyrning via Airbnb och liknande tjänster

Uthyrning via Airbnb och liknande tjänster är ej tillåten. Detta är att likna vid andrahandsuthyrning och kräver skriftligt tillstånd från styrelsen i förväg (se denna punkt)

Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende.

Behöver jag teckna bostadsrättstillägg utöver hemförsäkringen?

Sedan 2010-01-01 ingår bostadsrättstillägget, som normalt måste tecknas utöver hemförsäkringen, i föreningens fastighetsförsäkring. Bostadsrättstillägg behöver därmed inte tecknas separat av bostadsrättshavaren.

Föreningen använder Länsförsäkringar för fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg.

Avflyttningskontroll vid försäljning av bostad

Föreningen ansvarar för vissa inventarier/utrustning i bostaden såsom radiatorer, ledningar, etc. För att säkerställa funktionaliteten i dessa inventarier genomför föreningens förvaltningsbolag en statuskontroll vid avflyttning.

Kontakta Förvaltare för att boka en tid i samband med försäljning av bostad.

Information som beskriver vilka inventarier/utrustning som föreningen respektive bostadsrättshavaren ansvarar för finns under sektionen Vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Vid avflyttningskontrollen kontrolleras även att olika inventarier som tillhör bostaden finns tillgängliga samt att olika åtgärder är vidtagna enligt följande lista.

Både radhus och flerbostadshus

 • Tre (3) dörrnycklar, tillsammans med eventuella extranycklar.
 • En (1) tvättbokningsmarkör med två (2) tillhörande nycklar.
 • En (1) brandvarnare, alternativt två (2) för lägenheter med bostadsyta större än 60 kvm.
 • Två (2) fjärrkontroller till garage samt en (1) nyckel för manuell öppning av porten. (Om garage hyrs.)
 • Att källarförråd är tömt.
 • Att fönsterspröjs till köksfönster är uppsatta.

Endast radhuslägenheter

 • Tre (3) nyckelbrickor "taggar" till entrédörr i flerbostadshuset med radhusets källarförråd, samt entré till hus med grovtvättstuga.
 • Nyckel till vindslucka. (Om vindsluckan är låsbar.)

Endast lägenheter i flerbostadshus

 • Tre (3) nyckelbrickor "taggar" till entrédörr, samt entré till hus med grovtvättstuga.
 • Nyckel till postlåda.

Var finns föreningens årsredovisningar?

Pga ökade risker kopplade till informationssäkerhet på Internet har föreningen valt att inte lägga ut årsredovisningar på föreningens hemsida.

För att få tillgång till senaste årsredovisningen för Brf Gitarren vänligen kontakta Bovärden.

Hur får tillhörande tomt användas?

Tomterna är föreningens mark, men nyttjanderätten tillåter bostadsrättshavaren att använda tomten så länge det inte strider mot bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Tänk på att större träd tillhör områdets fasta plantering och får inte tas ned utan styrelsens godkännande.

Kontakta styrelsen vid tecken på skadeangrepp eller där träd ligger an mot husvägg.

Ändring av tomtgräns

Observera att vid ändring av tomtgräns måste tillstånd begäras av styrelsen i förväg.

I ansökan som skickas till styrelsen bifogas en ritning/skiss med måttangivelser och eventuell ytterligare information. Därefter lämnas ansökningsblanketten i retur med ett skriftligt godkännande efter nästa styrelsemöte.

Vilka TV-kanaler ingår i föreningens utbud?

Föreningen har ett avtal med Tele2 som täcker kanalerna i Tele2:s digitala grundutbud. Vilka kanaler som ingår finns på sidan Ditt grundutbud. Fyll i ditt postnummer, och välj därefter gata och gatunummer.

Se även sidan Kom igång med digital-tv för mer information.

Misstanke om skadedjur i bostaden - vad gör jag?

Föreningen har avtal med Anticimex för åtgärdande av skadedjursproblem i bostaden. Vid misstanke om skadedjur kontakta Felanmälan.

Se även Anticimex sida om skadedjursbekämpning för mer information.

Gästparkeringar

Föreningens gästparkeringar är avgiftsbelagda. P-automat finns på den östra parkeringen och parkeringsövervakning sköts av Q-Park. (De parkeringstillstånd som tidigare använts i föreningen är ej längre giltiga).

Kopior av ritningar, överlåtelseavtal och årsredovisningar

För kopior av ritningar tar föreningen ut en administrationsavgift om 300 kr, samt 150 kr för kopior av överlåtelseavtal och årsredovisningar. Kontakta Bovärden vid beställning.


Säkerhet

Kamerabevakning

Brf Gitarren använder kamerabevakning med inspelning för att förebygga skadegörelse, brott och öka boendes säkerhet i enlighet med dokumentet Kamerabevakning Brf Gitarren.

Har du frågor angående kamerabevakningen kontakta styrelsen/bovärden. Se Bovärd på sidan Kontakta oss.

Grillning på balkonger

Vi vill göra alla uppmärksamma på att grillning på balkonger ej är tillåtet. Detta pga risk för brand och olägenhet för kringboende.

Undantaget är grillning med elektrisk grill. Tänk på att ta hänsyn till kringboende.

I föreningens koloniområde finns en avsedd yta som kan användas för grillning med egen grill.


Inventarier

Inventarier som tillhör bostaden

Se information under punkten Avflyttningskontroll.

Ytterligare nyckelbrickor, samt vid ersättande av förlorad bricka, debiteras med 300 kr per nyckelbricka.

Förlorad fjärrkontroll vid hyra av garage debiteras med 800 kr per fjärrkontroll.

Ytterligare nycklar till bostaden

Vi vill uppmärksamma alla på att ansvaret för lås och dörrnycklar ligger på bostadsrättshavaren.

Nya lås eller dörrnycklar måste beställas via Great Security, med butik på Öresundsvägen i Lund.

Great Security har hand om föreningens låssystem där bostadsnyckeln även går till gemensamma utrymmen i föreningen.

Brandvarnare i bostaden

Det är viktigt att brandvarnare finns i alla bostäder. Föreningen har tidigare lämnat ut en eller flera brandvarnare till varje lägenhet (beroende på bostadens storlek).

Brandvarnare tillhör de fasta inventarierna i bostaden (och får inte medtagas vid flytt).

Om man som boende saknar eller behöver en ny brandvarnare vänligen kontakta Bovärden.


Underhåll

Vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar för underhållet av huset/husen.

Föreningen ansvarar därmed för det yttre underhållet av själva fastigheten, medan bostadsrättshavaren ansvarar för insidan och det som finns i lägenheten. Föreningen ansvarar dock för underhållet av vad som finns under (de synliga) innerväggarna.

I dokumentet Boendeansvar – vem ansvarar för underhållet av bostaden? beskrivs föreningens tolkning av bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens underhållsskyldighet enligt § 30 alt § 31 i Brf Gitarrens stadgar.

Underhållsansvar för inglasning av balkong och altanutbyggnad

Tänk på att det är bostadsrättshavaren, den boende, som har ansvaret för löpande underhåll och reparationer av eventuell inglasning av balkong och utbyggnader på altan (såsom uterum).

Det är viktigt att regelbundet kontrollera en balkonginglasning för att upptäcka eventuella lösa delar som kan riskera att falla ned från balkongen.

Underhållsansvar för spanjolett till altan- och balkongdörr

Tänk även på att det är bostadsrättshavaren, den boende, som har ansvaret för dörrens spanjolett enligt Boendeansvar – vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Föreningens Bovärd kan förmedla kontakt med en snickare vid eventuellt behov av reparation (som bekostas av bostadsrättshavaren).

Byte av packning i blandare (vattenkran)

Då det inte är praktiskt möjligt att hålla reservdelar till en mängd olika fabrikat byter föreningen inte längre packningar kostnadsfritt.

Om du som bostadsrättshavare väljer att själv köpa in korrekt packning till din blandare, kan vaktmästaren ombesörja bytet utan extra kostnad.

Kontakta Bovärden vid eventuella frågor.

Reparation av WC-stolar

Pga. svårigheter att hitta reservdelar till original WC-stolar reparerar föreningen inte längre WC-stolar kostnadsfritt (gäller även flottör och tillhörande delar under cisternlocket).

Kontakta föreningens VVS-entreprenör för att beställa reparation mot en avgift.

Målning av balkonginnertak

Innertaken i flerbostadshusens balkonger skall målas med Silikatfärg “Vit Bas SA” som tillhandahålls av föreningen på begäran. Kontakta Bovärden för mer information


Renovering och installationer

Väsentliga ändringar i bostaden

Observera att vid större ändringar i bostaden måste tillstånd begäras av styrelsen i förväg.

Till väsentliga ändringar av bostaden räknas t.ex. rivning av vägg, resande av ny vägg (kan påverka ventilationen i bostaden), uppsättning av markis, inglasning av balkong, byggande av uterum, ändring av golvbrunns placering. Tänk på att vissa ändringar dessutom kräver bygglov. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Samtliga byggnationer måste utföras på ett fackmannamässigt sätt.

I ansökan som skickas till styrelsen bifogas en ritning/skiss med måttangivelser och eventuell ytterligare information. Därefter lämnas ansökningsblanketten i retur med ett skriftligt godkännande efter nästa styrelsemöte.

Blankett för ansökan om renovering. (Skrivs ut och lämnas till styrelsen enligt ovan. Blanketten kan fyllas i direkt i webbläsaren före utskrift om så önskas.)

Ändringar av värme och vatten

Notera att alla förändringar som påverkar värme och vatten måste godkännas av styrelsen i förväg och gå via föreningens VVS-entreprenör, Rörservice i Skåne.

Ändringar av ventilation

Alla förändringar som påverkar bostadens ventilation måste också godkännas av styrelsen i förväg och gå via föreningens ventilationsentreprenör. Kontakta Bovärden för mer information.

Är det tillåtet att installera braskamin?

Föreningen tillåter inte installation av braskamin i bostaden eller annan vedeldning med hänvisning till tät bebyggelse och olägenhet för kringboende.

Att tänka på vid badrumsrenovering

Vid en badrumsrenovering måste en ansökan för det planerade arbetet göras i förväg till styrelsen.

Om någon ändring av befintliga installationer planeras, såsom vvs, golvbrunn, ventilation, etc. måste detta specificeras i ansökan som skickas till styrelsen, tillsammans med ritning/skiss med måttangivelser och eventuell ytterligare information. Därefter lämnas ansökningsblanketten i retur med ett skriftligt godkännande efter nästa styrelsemöte..

Blankett för ansökan om badrumsrenovering. (Skrivs ut och lämnas till styrelsen enligt ovan. Blanketten kan fyllas i direkt i webbläsaren före utskrift om så önskas.)

Badrumsrenovering måste göras på ett fackmannamässigt sätt av en våtrumsbehörig hantverkare, som måste överlämna dokumentation, ett s.k. GVK-intyg, avseende det utförda arbetet till den boende samt kopia till föreningen.

Tänk på att det utrymme i badrummet, i flerbostadshusen, som är avsett för tvättmaskin/tvättpelare måste bibehållas och får inte tas bort vid en eventuell renovering.

Se även information under punkten Tillfällig bortmontering av element i radhusen.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta föreningens VVS-entreprenör eller Bovärd.Se AB Svensk Våtrumskontroll för mer information om GVK.

Byte av handdukstork i flerbostadshusen

Vid badrumsrenovering i flerbostadshusen är det inte tillåtet att ersätta befintlig vattenburen handdukstork med en ny (vattenburen), pga. nya branschregler.

Detta då handdukstorken är kopplad till tappvarmvattnet och risk finns för tillväxt av legionellabakterier.

Vid tillfällig bortmontering av element i radhusen

Om ett element tillfälligt behöver monteras bort (radhusen), t.ex. vid en badrumsrenovering, så måste värmepumpen först stängas av och systemet tömmas på vatten.

Kontakta Föreningens VVS-entreprenör för mer information.

Uppsättning av markis

För att få en enhetlighet i området har föreningen en begränsad färgskala vad gäller markiser. Godkända färger är: gult som bas, och vitt, brunt eller grått för ränder/dekorationer.

Fönstermarkiser till lägenheter i flerbostadshusen skall vara av typen Sandatex 407-151 (ljushärdighet 7-8) med färgkod NCS S 6502-Y.

Skicka in en ritning/skiss med måttangivelser och eventuell ytterligare information till styrelsen. Därefter lämnas ett skriftligt godkännande i form av ett protokollsutdrag efter nästa styrelsemöte. (Se punkten Väsentliga ändringar i bostaden för mer information.)

Notera att infästning måste ske i takstolen. Detta för att tegel eller murfog annars riskerar att skadas.

Blankett för ansökan om renovering. (Skrivs ut och lämnas till styrelsen enligt ovan. Blanketten kan fyllas i direkt i webbläsaren före utskrift om så önskas.)

Regler för uppsättning av staket kring tomt

Föreningen tillämpar samma regler som Lunds Kommun för uppsättning av staket. Se Mur, plank, staket hos Lunds Kommun för mer information.

Styrelsen godkänner staket upp till en höjd om 180 cm, och med en genomsiktlighet om minst 50% (det finns dock ingen begränsning i höjd för buskar planterade på insidan av staketet). Det är även tillåtet montera en längsgående överliggare högst upp på staket fäst i stolpens förlängning. Överliggaren får monteras i en höjd om högst 180 cm som total höjd för staketet.

Staket inom området bör företrädesvis vara vitmålade, och i andra hand brunmålade. För ett smidesstaket godkänns även svart som färg.

Innan ett arbete påbörjas måste en ritning/skiss med tillhörande uppgifter och måttangivelser skickas till styrelsen. Därefter lämnas ett skriftligt godkännande i form av ett protokollsutdrag efter nästa styrelsemöte.

Vad gäller för trädgårdskompost?

Med en trädgårdskompost kan du omvandla trädgårdsavfall och matrester till näringsrik jord.

Matavfall får läggas i komposten men det krävs att du har en skadedjurssäker och isolerad behållare. Dessutom måste du anmäla till Miljöförvaltningen i kommunen att du komposterar matavfall hemma.

Enligt tidigare stämmobeslut skall kompostbehållare placeras så långt ifrån huskropparna som möjligt för att undvika problem med dålig lukt.

Att tänka på vid byte av köksfläkt - radhus

Radhusen har ett eget ventilationssystem i lägenheten. “Köksfläkten” består av en värmeväxlare placerad i skåpdelen ovanför spisen, samt den synliga spiskåpan direkt ovanför spisen. Värmeväxlaren sköter ventilationen i bostaden och tillhör föreningen, och får/kan inte plockas bort.

Den synliga spiskåpan går utmärkt att byta ut till en alternativ modell som passar ihop med värmeväxlaren. Ett eventuellt byte bekostas dock av bostadsrättshavaren.

Det går därmed inte att ersätta den nuvarande lösningen med en smal friliggande “designfläkt”. Det finns dock exempel på köksrenoveringar där de smala intilliggande vinkelskåpen har plockats bort och på så sätt skapat mer rymd i inredningen.

Tänk på att först kontakta Förvaltare för att förhöra dig om planerade gemensamma renoveringar i föreningen.

Att tänka på vid byte av köksfläkt - flerbostadshus

Ventilationen i ett flerbostadshus är sammanbundet i ett gemensamt system (centralventilation) där luftflödet är inställt för att skapa ett bra inomhusklimat för samtliga lägenheter i fastigheten.

Vid byte av spiskåpa vid till exempel en köksrenovering måste en spiskåpa/köksfläkt utan egen motor väljas. Detta då fläkten är kopplad till fastighetens centrala ventilationsanläggning.

Det är med andra ord inte tillåtet att välja en modell med variabel fläkthastighet då detta kommer att störa ventilationen för andra lägenheter i fastigheten.

Efter byte av spiskåpa/köksfläkt måste en OVK (Obligatorisk ventilationskontroll utföras). Kostnaden för OVK betalas av den boende. Kontakta Bovärden för mer information.

Av samma anledning är det inte heller tillåtet att ändra inställningen på ventilationsdonen (de utanpåliggande kåporna på ventilationsöppningarna). Detta gäller både flerbostadshus och radhus.

Tänk på att först kontakta Förvaltare för att förhöra dig om planerade gemensamma renoveringar i föreningen.


Ventilation

Inställning ventilationsdon

Samtliga ventiler skall hållas rena för ett bra luftflöde. Tänk på att det inte är tillåtet att ändra inställningen på ventilationsdonen (dvs. att inte vrida på den rörliga delen av donet).

Dessa är inställda med hjälp av särskild mätutrustning. Om en ändring trots allt sker leder detta till obalans i ventilationssystemet.

Detta är särskilt viktigt i flerbostadshusen då en ändring i en bostad påverkar ventilationen i omkringliggande lägenheter.

Rengöring av fettfilter till spiskåpa

Fläktfiltret ovanför spisen måste rengöras regelbundet för att hålla ett gott luftflöde i bostaden.

Regelbunden rengöring minskar även risken för brand. Ett fettfilter som är igensatt av fett från matlagning utgör en brandrisk.


Utrustning och verktyg

Finns det gemensam utrustning för utlåning?

För utlåning mot deposition finns för närvarande:

 • Elektrisk häcksax
 • Grensax med teleskophandtag
 • Högtryckstvätt
 • Kompostkvarn
 • Tapetserarbord
 • Vertikalskärare

Depositionsavgiften uppgår till 500 kr per lånad utrustning. Kontakta Bovärden för utlåning.


Källsortering

Hur fungerar källsortering i Brf Gitarren?

Inom Brf Gitarren källsorteras allt avfall och sedan mars 2011 även matavfall.

Föreningens två källsorteringsrum är belägna vid västra respektive östra parkeringen.

Papperspåsar för sortering av matavfall finns att hämta i källsorteringsrummen. Tänk på att endast papperspåsar får omsluta matavfallet innan det läggs i avsett sopkärl.
Plastpåsar får med andra ord inte användas! (Om fukt skulle tränga igenom papperspåsen så lägg denna i ytterligare en påse).

Observera att grovsopor och miljöfarligt avfall absolut inte får lämnas i källsorteringsrummen. Grovsopor kan kostnadsfritt lämnas på Lunds Återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Sysav Gastelyckan.

På Sysavs sorteringsguide för privatpersoner finns tips och information om hur man sopsorterar och vad för avfall som måste lämnas till en Sysav återvinningscentral.


Medlemsförmåner

Rabatt vid inköp hos Färghuset Happy Homes i Lund

Medlemmar i Brf Gitarren har 20% rabatt på inköp av inomhusfärg, spackel, klister, lim, penslar, målarverktyg och beställningstapeter hos Färghuset Happy Homes på Traktorvägen 19. På lagerförda tapeter ges 30% rabatt.

Ange adress och lägenhetsnummer (det som står överst på lägenhetsdörren) och var beredd på att kunna legitimera dig för att erhålla aktuell rabatt.