Allmänt

Hur fungerar stadgar i en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförenings verksamhet styrs av Bostadsrättslagen samt av Lag om ekonomiska föreningar.

Dessa lagar ligger till grund för föreningens stadgar där bostadsrättsföreningens skyldigheter gentemot medlemmarna finns beskrivna, men även medlemmarnas rättigheter samt skyldigheter gentemot föreningen.

Dokument

Stadgar för Brf Gitarren

Stadgar för Brf Gitarren - antagna vid ordinarie föreningsstämma 2018-06-04.