Allmänt

Om föreningens styrelse

Styrelsen för Brf Gitarren väljs vid den ordinarie årsstämman och skall enligt föreningens stadgar bestå av 3-7 ordinarie ledamöter samt 3-7 suppleanter. Årsstämman äger vanligtvis rum i slutet av våren (maj månad).

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad. Har du ett ärende/förfrågan till styrelsen vänligen kontakta Bovärden.

Exempel på ärenden som kräver styrelsens medgivande är andrahandsuthyrning och väsentliga ändringar i bostaden.

Styrelsemedlemmar

Styrelsen för 2023-2024 består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

  • Ingvar Ekstrand
  • Ordförande
  • Joachim Ståhl
  • Vice ordförande
  • Magnus Tingberg
  • Sekreterare
  • Maria Norén

Suppleanter

  • Annika Ekstrand
  • Nabil Hasoun
  • Kati Karvonen