Vatten

Avstängning av vatten

Föreningen har tre olika system för avstänging av vattnet i bostaden.

För radhus Flygelvägen 11-29 är avstängningskranen placerad i klädkammaren intill tvättstugan i bostaden.


För resterande radhus Flygelvägen 47-117 är avstängningskranen placerad i utrymmet under varmvattenberedaren.


I samtliga flerbostadshus består avstängningsfunktionen av tre separata vred (varmvatten, kallvatten samt cirkulation) placerade i badrummet.


Vattenutkastare trädgård

Borttag slangkopplingar vattenutkastare

Tänk på att avlägsna trädgårdsslang och samtliga slangkopplingar innan utetemperaturen på hösten övergår i minusgrader. Detta för att undvika risk för läckage och vattenskador som följd.


Dålig lukt/odör

Dålig lukt i tvättstuga - radhus

Om det uppstår problem med dålig lukt i tvättstugan kan detta bero på att vattenlåset i varmvattenberedarens avrinningskanal har torkat ut.


Åtgärda genom att hälla några deciliter vatten i öppningen markerad i bilden.


Huvudsäkringar

Byte av huvudsäkring under kvällar och helger

Om någon större elektrisk utrustning såsom spis, kylskåp, etc. har slutat fungera (och ingen säkring har löst ut i bostadens säkringsskåp) kan felet finnas i en huvudsäkring i fastighetens el-central.

Föreningen har kontaktpersoner för byte av huvudsäkringar.

Tänk på att inte ringa SOS Alarm om inte absolut nödvändigt då varje utryckning kostar föreningen flera tusen kronor. Kostnader som i slutänden påverkar storleken på månadsavgiften.

(Dagtid görs felanmälningar enligt ordinare felanmälan).