Felanmälan

A.R.C Fastighetspartner AB
Hemsida

010-551 47 00

Vardagar 07:00-16:00

Felanmälan via formulär

Jour

Akuta fel och störningar. Helger och vardagar efter 16:00.

040-93 12 70
Uppge: “Brf Gitarren”

Se viktig information!

Bovärd

0737-28 18 00

Skicka e-post

Tvättbokningsmarkör, brandvarnare, frågor kring renovering, etc

Expedition, besöks- och telefontider för utskrift.

VVS-entreprenör

Rörservice i Skåne AB
070-918 16 13

Byte av huvudsäkring

Mats Kristoffersson,
076 - 324 47 70

Kontaktinformation för utskrift.

Ekonomi

A.R.C Fastighetspartner AB
Vardagar 08:00-16:00

010-551 47 00
bostadsratt@arcfast.se

Överlåtelser, garage och p-platser, månadsavgifter, statuskontroll vid avflyttning.

Styrelsen

Styrelsen kontaktas via Bovärden.

Mer information


Viktigt att tänka på

Vid kontaktande av Jour, kvällar och helger

Tänk på att bara kontakta Jouren i yttersta nödfall, då detta orsakar betydande merkostnader för föreningen.

Ring endast vid problem som inte kan vänta till ordinarie kontorstid (såsom översvämning, stopp i avlopp, etc.).

Vid byte av huvudsäkring

Använd i första hand föreningens kontaktperson för byte av huvudsäkring, istället för Jour, kvällar och helger (av samma skäl som ovan).

Vid kontaktande av styrelsen

För att förbättra servicen till föreningens medlemmar och skapa en enhetlighet i kommunikationen har styrelsen valt att använda föreningens Bovärd som kontaktperson gentemot styrelsen. Se denna punkt.