Hänsyn

Ljudnivå - hänsyn till omkringboende

Av hänsyn till t.ex. olika arbetstider och hushåll med små barn inom föreningen, tillämpar vi följande regler:

  • Störande reparationsarbeten får inte utföras mellan kl. 20.00 - 08.00.
  • Musik får endast spelas på låg volym efter kl. 22.00.

Tvättbokningsmarkörer

Tänk på att flytta tillbaka tvättbokningsmarkören till “parkeringsraden” efter avslutad tvättid.

Tvättstugor

Lämna alltid tvättstugan i samma skick som du själv önskar finna den!


Underhåll

Fordonsservice och tvätt

Observera att fordonsservice och tvätt inom området inte är tillåten, med hänvisning till kommunens regler. (Bil och MC).


Djur

Matning av småfåglar

Vid matning av småfåglar måste foderautomat/fågelbord användas. Mat får inte läggas ut direkt på marken pga. risk för skadedjur.

Husdjur

Tänk på att hålla din hund kopplad inom området, av hänsyn till personer med rädsla för hundar.


Säkerhet

Cykelförråd

Av brandsäkerhetsskäl får inga mopeder eller motorcyklar ställas i cykelförråden.

Förvaring i trappuppgångar/lägenhetsförråd

Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål förvaras i trapphuset eller utanför källarförråden. Detta innefattar även cyklar, barnvagnar, skoställ, pulkor, etc.

För allas trevnad, ställ inga sopor i trappuppgången.


Källsortering

Soprum och grovsopor

Vi källsorterar i föreningen. Det är därför viktigt, både av miljö- och kostnadsskäl, att alla följer de uppsatta sorteringsanvisningarna. Inga grovsopor får ställas i soprummen, då kostnaderna för bortforsling blir höga för föreningen!

Grovsopor kan avgiftsfritt lämnas på Gastelyckans avfallsstation.