Hej och välkommen till Gitarren!

I vår förening värnar vi om varandra, hem och hus, vår utemiljö och miljön överhuvudtaget. Vi har även sopsortering som ett led i miljöarbetet.

Vi har en Bovärd som hjälper till med frågor och funderingar kring det mesta runt boendet. Bovärden är även en länk mellan styrelsen och medlemmarna.

Styrelsen består av ett antal ordinarie ledamöter och suppleanter. Bland ordinarie ledamöter väljs ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen har normalt möte en gång i månaden. På sidan Styrelsen finns mer information om styrelsen arbete.

Någon/några gånger per år brukar medlemsmöten avhållas med ett intressant tema eller där styrelsen informerar om något större projekt som är på gång i föreningen. Särskild kallelse till dessa anslås alltid på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Utöver medlemsmöten anordnas varje år en Fixardag där vi hjälps åt att fixa till sådant som inte ingår i våra ordinarie förvaltningsavtal. Detta brukar vara ett eftertraktat tillfälle för dem som vill få möjlighet att lära känna varandra lite bättre och ha det allmänt trevligt tillsammans. Dagen avslutas alltid med en uppskattad fest för alla som varit med och arbetat.

När decembermörkret faller och kyliga vindar viner runt knutarna brukar vi årligen anordna en värmande och oftast mycket välbesökt Glöggafton.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av A.R.C Fastighetspartner AB dit man ringer för frågor om t.ex. parkeringsplatser och månadsavgifter. Se Ekonomi på sidan Kontakta oss för mer information. På samma sida finns även information om felanmälan.

Välkommen!

Styrelsen
Bostadsrättsföreningen Gitarren


Boendekontakt och felanmälan

Bovärdsexpedition

Bovärdens expedition finns i föreningens Gemensamhetslokal på Flygelvägen 29.

Se Bovärd på sidan Kontakta oss för aktuella besöks- och telefontider, samt telefonnummer och e-post. Skriftliga meddelanden till Bovärden eller styrelsen läggs i brevlådan utanför Gemensamhetslokalen märkt Brf Gitarren.

Kontakt med styrelsen bör i möjligaste mån ske genom nämnda brevlåda eller via Bovärden.

Alla felanmälningar som berör boendet eller området Brf Gitarren görs direkt till vår förvaltning. Se Felanmälan för mer information.

Information om föreningen

Hemsidan

Målet med föreningens hemsida är att tillhandahålla all relevant information på ett lättillgängligt sätt samlad på ett ställe.

Om du som nyinflyttad känner att någon information saknas vänligen förmedla detta till Bovärden.

Anslag

Aktuell information och möteskallelser anslås på föreningens anslagstavlor (utanför källsorteringsrummen). Samma information läggs normalt också upp på föreningens hemsida under rubriken “Aktuellt” på förstasidan.

Medlemsutskick

Vid distribution av längre information, eller när det är särskilt motiverat, får varje medlem ett utskick i pappersform i sin brevlåda.


Uppvärmning

Uppvärmning radhus

Samtliga radhus är utrustade med en luftvärmepump för uppvärmning av bostaden samt varmvatten. Vid eventuella problem med luftvärmepumpen vänligen kontakta Felanmälan.

Uppvärmning flerbostadshus

Flerbostadshusen har centrala värmeanläggningar och den boende behöver således inte göra några inställningar själv i den egna bostaden.

Tänk på att stänga av värmen (med termostaten) vid vädring för att hålla nere energikostnaderna. Kostnad för uppvärmning i flerbostadshusen betalas gemensamt via ett “bränsletillägg” till månadsavgiften.

Boende i radhus betalar själva sina uppvärmningskostnader direkt till elleverantör.


Underhåll

Ansvar för underhåll av bostaden

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att föreningen ansvarar för en viss del av underhållet. I Vem ansvarar för underhållet finns närmare beskrivet vem som ansvarar för vad.

På sidan Underhåll finns viktig information samlad såsom hur vattnet i bostaden stängs av, mm.


Utanför bostaden

Parkering

För att ställa dig i kö till garage och/eller parkeringsplats, kontakta A.R.C Fastighetspartner AB. Se Ekonomi på sidan Kontakta oss.

Föreningens gästparkeringar är avgiftsbelagda. P-automat finns på den östra parkeringen och parkeringsövervakning sköts av Q-Park. (De parkeringstillstånd som tidigare använts i föreningen är ej längre giltiga).

Soprum och container

Föreningens två källsorteringsrum är belägna vid västra respektive östra parkeringen. Vid västra parkeringen (närmast Maria Magdalena Kyrka) finns en stor sopcontainer för övrigt avfall. Notera att denna har flera inkast.

Inom Brf Gitarren källsorteras allt avfall och sedan mars 2011 även matavfall. Papperspåsar för sortering av matavfall finns att hämta i källsorteringsrummen. Tänk på att endast papperspåsar får omsluta matavfallet.

Observera att grovsopor och miljöfarligt avfall inte får lämnas i källsorteringsrummen. Grovsopor kan kostnadsfritt lämnas på Lunds Återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Sysav Gastelyckan.